Tilbage

En dag med et handicap

Organisation:

Mission Øst

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

10.06.2019

Projekt slut:

20.11.2019

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Hvordan ser hverdagen ud for et menneske med handicap, der lever i de yderste bjergkæder i Nepal, langt fra hjælpemidler, infrastruktur og kommunale hjælpemidler? Og hvordan ser hverdagen ud for en dansker med handicap, der lever i Vestjylland? Det ønsker vi at vise gennem en film, der skal oplyse om, hvordan barrierer for personer med handicap både er universelle og partikulære og eksisterer på tværs af landegrænser. Vi vil vise, hvordan disse barrierer bliver overvundet i hhv. Danmark og Nepal, herunder hvordan Mission Østs arbejde med denne problematik i Nepal skaber en positiv udvikling for den enkelte og lokalsamfundet. Med aktiviteten ønsker vi at nedbryde fordomme om personer med handicap og undersøge fordomme om livet i udviklingslande som værende væsensforskelligt fra livet i Danmark.