Tilbage

Living Together, Learning Together: A Child's Right to Quality Inclusive Education

Organisation:

Mission Øst

Pulje:

Puljen for Naboskab

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.07.2016

Projekt slut:

15.01.2018

Beviliget beløb:

2.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Armenia

Lokale partnere:

  • Bridge of Hope (BoH)

Overordnede mål :

The right of children with disabilities and special educational needs to quality inclusive education is secured in Armenia.

Umiddelbare mål :

1. By the end of the project, the right of CWD/SEN to inclusive quality education is enhanced in Tavush both in schools and by strengthened support from psycho- pedagogical support services. 2. By the end of the project, the Network of 77 Tavush Parents’ Support Groups becomes a strong civil society actor in advancement of the basic human rights of CWD/SEN at school and community levels. 3. By the end of the project, the consolidated model of Universal Inclusive System of Education (UISE) is promoted by civil society for replication in other Marzes of Armenia.

Målgrupper :

Direct beneficiaries: 480 children with disabilities (CWD) and 920 children with special educational needs (SEN) in Tavush Marz; 1,786 teachers 1,200 parents of beneficiary children; 188 psycho-pedagogical (PP) experts at schools and BOH 4 Centres in Tavush Marz Indirect beneficiaries: About 15,000 children getting education in 77 mainstream schools of Tavush Marz, 7,000 members of families with CWD also indirectly benefit from the shift of mindsets of the community members and local authorities.

Resume:

Dette 18 måneders projekt vil styrke rettighederne for børn med handicap og særlige uddannelsmæssige behov til at få inkluderende kvalitetsundervisning i Armenien. Med støtte fra civilsamfundet vil projektet samle og styrke de opnåede resultater fra tidligere faser af at udvikle inkluderende undervisning i hele Tavush-regionen. Dette gøres ved at videreføre kapacitetsopbygning af personale og specialpædagogisk støtte i alle Tavushs 77 offentlige skoler. Eksisterende støttegrupper for forældre til børn med handicap på disse skoler vil blive styrket, og et netværk af forældrestøttegrupper vil blive den drivende kraft i fortalervirksomhed for deres børns rettigheder i skolerne og i lokalsamfundet. Efter samråd med civilsamfundet og regeringen vil Tavush-modellen for inkluderende undervisning blive færdigudviklet, så den kan blive brugt i hele Armenien.