Tilbage

Promotion of Alternative Livelihoods for Landless Farmers in The Yilo District Through Saving and Investment Groups

Organisation:

4FairLife

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.09.2011

Projekt slut:

31.08.2015

Beviliget beløb:

2.479.423,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Krobo Danish Association (KROBODAN) Ghana

Overordnede mål :

At styrke den økonomiske stabilitet blandt jordløse bønder, gennem øget viden om opsparing og investering i indkomstgenererende aktiviteter, samt styrkelse af gruppens organisatoriske kapacitet i forhold til at gøre krav på deres ret til regeringsservices og hermed reducere fattigdom, mødre- og børnedødelighed.

Umiddelbare mål :

1. Gruppedannelse, opsparing og træning : a) dannelse af 60 opsparings og investeringer grupper (SIGer) blandt 600 jordløse bønder, b) fremme et bedre opsparingssystem og c) at forbedre de jordløse bønders færdigheder i bæredygtige, indkomstskabende aktiviteter og oplysning om sundhed, menneskerettigheder og demokrati. 2. Organisering og fortalervirksomhed : a) at etablere de 60 SIGs i 10 klynger, i KROBODAN Farmers Association (KFA) med b) evne til at tiltrække offentlig attention og offentlige serviceydelser.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er 600 jordløse bønder organiserede i 60 Saving and Investment Groups (SIG), ligeligt fordelt kønsligt. Den indirekte målgruppe er 3000 personer - medlemmer af bøndernes familier, ægtefæller og børn.

Resume:

Alternativt livsgrundlag for jordløse bønder. Projektet fremmer alternative indkomstmuligheder for jordløse bønder i Den Yilo District, ER, Ghana. Det overordnede mål er at styrke den økonomiske stabilitet blandt landmænd ved hjælp af øget opsparing og investeringer i indkomstskabende aktiviteter, såsom fjerkræ-, fåre, gede- og snegleopdræt, og økologisk landbrug. Der arbejdes med vaccinationer, nye typer bure, indhegninger og foder mhp at nedbringe de dødsfald blandt dyrene, som kan gøre hele forskellen på succes eller fiasko, og reducere fattigdom. Samtidig styrkes bøndernes organisering i KROBODAN Farmers Association for at de kan kræve deres ret til offentlige serviceydelser.