Tilbage

Forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme i Sool region

Organisation:

Dansomala forening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

14.04.2020

Projekt slut:

13.01.2021

Beviliget beløb:

99.951,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Badbado Local Organization

Overordnede mål :

Denne indsats er yderst vigtigt, da Sool regionen har været meget forsømt gennem de sidste 30 år og derfor mangler udvikling på hele sundhedsområdet. Regionen er yderst sårbar overfor smitsomme sygdomme, da der er for få kvalificerede hospitaler og sundhedsklinikker, manglende viden om hygiejne og kompetente sundhedsprofessionelle samt mangel på kontrol af medicinen i landet. Hver gang, der udbryder en epidemi i Somaliland, bliver denne region særlig ramt. I december 2019, udbrød der eksempelvis en epidemi med diarré og opkastning i Widhwidh-området, som ligger ca. 70 km fra sundhedsklinikken i Xargaga, som på én måned spredte sig til andre landsbyer i regionen. En anden vigtig komponent er, at personalet forstår vigtigheden af at informere patienter og pårørende om risici ved omgang med smitsomme personer og at personalet kan informere og vejlede om forebyggelse af smitte. Det er essentielt med konstant fokus på håndhygiejne, men der er ikke fokus på dette på somaliske hospitaler, da der er mangel på ressourcer. I Somaliland er der generelt ikke adgang til ny viden og der foregår ikke systematisk dataindsamling omkring patienters behandling. Eksempelvis kan det ske, at en patient er i behandling med antibiotika i meget lang tid, uden at det kontrolleres om behandlingen har en effekt eller om patienten udvikler resistens.

Umiddelbare mål :

1. At sikre at de lokale sundhedsprofessionelle i Sool regionen er fuldt klædt på til at udøve korrekt håndhygiejne og korrekt brug af antibiotika således at de kan stoppe en potentiel spredning af smitsomme sygdomme og unødig brug af antibiotika, hvilket kan redde manges liv. 2. At dele erfaring og viden med de lokale sundhedsprofessionelle i Sool regionen omkring forebyggelse af sygdomme såsom kolera, hepatitis A, luftvejsinfektioner, forebyggelse af fejl- og underernæring samt forebyggelse af resistente bakterier her under også COVID-19. Målet på sigt er, at lokale sundhedsprofessionelle fremadrettet skal oplære andre sundhedsprofessionelle i regionen. 3. At yderligere styrke samarbejdet med vores lokale partner Badbaado organisation efter vores første store projekt sammen om at opføre en sundhedsklinik i Xargaga. Med det styrkede samarbejde er vores mål at opbygge kapaciteten hos vores lokale partner bl.a. i forhold til projekt planlægning og koordinering, samarbejde med hospitaler og facilitering af undervisning og træning i 3 byer i regionen. 4. At skabe et vedvarende aktivt frivilligt netværk af sundhedsprofessionelle på tværs af Somaliland og Danmark, som arbejder videre med erfarings- og vidensdeling. I dette netværk kan indgå både sundhedsprofessionelle fra Dansomala forening (herefter DSF) og Badbaado organisation (herefter BO) samt de ansatte på hospitaler eller klinikker i Somaliland og DSFs øvrige netværk i Danmark. Det er planen, at netværket vil mødes via Skype eller i Whatsapp-grupper. Derudover kan opfølgende besøg i Somaliland eller Danmark planlægges efter behov og ønsker i netværket. Det er målet, at netværket kan medvirke til at styrke frivilligheden og kapaciteten indenfor sundhed generelt.

Målgrupper :

Denne indsats vil gavne sundhedspersonale, patienter og pårørende i de 3 udvalgte hospitaler i Sool region, men det er målet, at de sundhedspersonaler, som har fået træning, fortsætter videndelingen med resten af Sool regionen. Ud over det, efterlader vi de undervisningsmaterialer som pjecer, brochure, roll-up mv. tilbage i regionen til fortsat benyttelse. Herunder kan ses de undervisningsemner, som projektteamet vil berøre: 1. Vigtigheden i hygiejnen mellem pårørende, der besøger patienter, samt blandt patienter og hospitalsmedarbejdere. I bl.a. Sool regionen er kulturen således, at både familie, venner, naboer og kollegaer besøger patienten på hospitalet, i gennemsnit ca. 25-30 pårørende pr. patient. 2. Sikring af patientsikkerheden 3. Kvalitetssikring af apparater, som bruges til at analysere blodprøver med 4. Korrekt brug af antibiotika for at mindske forbruget af dette, samt at forebygge AB-resistens.

Resume:

Formålet med dette projekt er at optimere lokale borgere i Sool regionens adgang til livsvigtig behandling og pleje gennem en nøje planlagt indsats for både lokale og internationale sundhedsprofessionelle- og organisationer. På denne måde vil vi understøtte FN’s Verdensmål nr. 3 om øget sundhed og trivsel i tredjeverdenslande. Derudover vil vi gennem et samarbejde med lokale organisationer og hospitaler styrke det globale partnerskab og arbejde for en bæredygtig, meningsfuld og varig forbedring af sundhedsforholdene i Sool regionen. Specifikt vil indsatsen hjælpe udvalgte byer med nødvendig viden til at forebygge spredning af smitsomme sygdomme herunder ved at undervise sundhedspersonale i håndhygiejne og korrekt brug af antibiotika. Dette projekt omhandler et hold af sundhedspersonale med forskellige specialiteter, som rejser fra Danmark til Somaliland for at dele viden og erfaringer med de lokale sundhedsprofessionelle i Sool regionen ved hjælp af afholdelse af 3 workshops-perioder i tre forskellige hospitaler i Sool regionen.