Tilbage

Svineproduktion i Uganda

Organisation:

Uganda Child Care

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.06.2005

Projekt slut:

30.06.2007

Beviliget beløb:

199.490,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Molly & Paul Child Care Foundation

Overordnede mål :

At styrke de fattigste landbrugere gennem øget svineproduktion.

Umiddelbare mål :

50 kursister gennemfører kursus i svinebrug.

Målgrupper :

Ligelig fordeling af voksne kvinder og mænd.

Resume:

Pga. den lokale svinerace samt manglende faglig viden er svineproduktionen, og dermed indtjeningen, lav i området omkring Kamuzinda. Projektets formål er at undervise fattige bønder i landsbyerne omkring ”Kamuzinda Farm” i praktisk svinebrug. Efter fuldført undervisning og bestået test, uddeles certifikater, én gris og en manual om svineproduktion. Formålet med at give en gris i forbindelse med kurserne er at give deltagerne en praktisk vinkel på kurset, og at udbrede en bedre svinerace i området. Der vil blive dannet grupper for erfaringsudveksling.I den efterfølgende periode vil deltagerne udføre det indlærte i praksis. I denne periode bliver der gruppemøder og opfølgningskurser. Desuden vil en konsulent besøge alle deltagerne på deres bo-pæl, for at følge op og give specifik vejledning til den enkelte. Målet er, at der efter 2 år fortsat er svineproduktion hos 85 % af deltagerne.