Tilbage

A strong organisation active in Civil Society for increase of farmer's livelihoods

Organisation:

Cykler til Senegal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

31.08.2015

Beviliget beløb:

998.842,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Gambia, the
  • Senegal

Lokale partnere:

  • AAJAC/COLUFIFA

Overordnede mål :

At skabe gode rammer for at de fattige bønder kan samarbejde mhp. at forbedre deres muligheder for opnå sunde og gode levevilkår.

Umiddelbare mål :

1. Medlemmerne kender deres rettigheder vedr. offentlig støtte til forbedret landbrugsproduktion og får hjælp fra COLUFIFA til at opnå disse. 2. COLUFIFA er en demokratisk organisation, som er engageret i civilsamfundet for bøndernes rettigheder. 3. Medlemmernes kapaciteter indenfor husdyr-, planteproduktion og mikrofinans (MF) er styrket.

Målgrupper :

Kvindegrupper i hver af 14 COLUFIFA-lokalafdelinger: 4 gartneri, 4 husdyr og overlappende MF-grupper, i alt ca. 1.500 kvinder og deres familier. Der vil være enkelte mænd i nogle af grupperne. 74 lokale ressourcepersoner (mænd og kvinder), der får oplæring, fagligt og i FV. Centralt per-sonale og COLUFIFAs ledere med fokus på organisationsudvikling og FV.

Resume:

Projektets mål er at styrke bønderne i Syd-Senegal og Gambia via indsatser på 3 områder: A) Organisationsudvikling af bondeorganisationen COLUFIFA på alle niveauer for at styrke demokrati og eksternt samarbejde. B) Fokus på fortalervirksomhed mhp. at gøre bønderne og deres ledere i stand til via samarbejde med andre CSO’er at arbejde for at sikre deres rettigheder over for lokale og nationale ansvarshavende inden for områder, der er vigtige for bøndernes produktion og levevilkår. C) Strategiske ydelser i fortsættelse af tidligere projekters støtte til kvindegruppers husdyrbrug, økologisk grønsagsdyrkning, mikrofinans og jordrettigheder. Bæredygtigheden af disse tiltag sikres desuden ved, at lokale ressourcepersoner trænes, så de kan vejlede kvindegrupperne. Forudsætningerne er gunstige for at opnå resultater af fortalervirksomheden, idet den nye regering (tiltrådt 2012) ønsker at styrke landbruget lokalt.