Tilbage

Fattigdomsbekæmpelse gennem hjemmeindustri og styrkelse af civilsamfundet på landsbyniveau

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

01.05.2015

Beviliget beløb:

2.625.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Overordnede mål :

At øge indtægten for landsbyfamilier gennem hjemmeindustri, organisering, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.

Umiddelbare mål :

1. Ved projektafslutning i 2013 har 2000 brugere i Sunderbans fået øget deres indtægt som følge af organisering i SHGer, træning og dannelse af en brugerbaseret salgsorganisation 2. Ved projektafslutning i 2013 er JGVK og CBO’erne i Sunderbans blevet kapacitetsopbygget til målrettet at kunne koordinere og håndtere projektet samt kunne styrke trænernes kapacitet 3. Ved projektafslutning i 2013 er JGVK og CBO’erne i stand til at udføre fortalervirksomhed overfor landsbybefolkningen, lokalregeringen og forretningsmænd og mellemmænd.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er landsbykvinderne samt en mindre andel unge mænd som har forladt skolen og ikke har nogen uddannelse eller arbejde. Målgruppen inkluderer 2000 brugere og deres familier fra de fattigste samfundslag og alle trosretninger (hinduer, muslimer, kristne og stammefolk).

Resume:

Et stort problem for landsbysamfundene i Vestbengalen er lav indtjening, hvilket medfører store fattigdomsproblemer samt nedbrydning af lokalmiljøet og civilsamfundets rolle. Projektet er en naturlig fortsættelse og udvidelse af det tidligere hjemmeindustri pilotprojekt med vægt på fortalervirksomhed og bæredygtighed. Målet er, gennem kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed, netværksdannelse og træning i håndværksfærdigheder til landsbybeboere og lokale NGO’er, at øge landsbybeboernes indtægt med 30-35 % på et varigt grundlag. Videreførelsen til fuldt udviklet projekt indbefatter 2000 brugere, projektledelsesorienteret kapacitetsopbygning, holdningsændring hos lokalbefolkningen samt fortalervirksomhed overfor lokalregeringen for en forbedret infrastruktur og overfor den lokale forretningsverden for en retfærdig behandling af brugerne.