Tilbage

RISE capacity building project

Organisation:

RISE - Denmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

28.02.2015

Beviliget beløb:

595.585,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • RISE Uganda

Overordnede mål :

At opbygge kapaciteten af civilsamfundet i Mayuge og gøre dem i stand til at påvirke politiske beslutningsprocesser.

Umiddelbare mål :

'- At styrke RISE Ugandas organisatoriske kapacitet (hovedbestyrelsen, målgruppebestyrelsen og de ansatte), så de kan drive organisationen mere effektivt og (ved)blive en ledende aktør i civilsamfundet i Mayuge Distrikt. - At forbedre hovedbestyrelsen, målgruppebestyrelsen, de ansatte og de ordinære medlemmers advokeringsfærdigheder, så de kan få indflydelse på både RISE Ugandas arbejde og målsætninger og i den generelle offentlighed. - At hjælpe medlemmer i lokalsamfundsgrupperne under RISE Uganda til lettere adgang til indkomst via træning i diverse færdigheder og støtte til MAYUGE Fair Trade projektet.

Målgrupper :

Den primære målgruppe (i alt ca. 150) er menneskerne, der vil være direkte involveret i projektet og bliver påvirket af de umiddelbare resultater. De er: ? De 7 nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer i RISE Uganda ? De fremtidige medlemmer af hovedbestyrelsen, der vælges i projektperioden ? Medlemmerne af den nuværende målgruppebestyrelse ? Fremtidige medlemmer af målgruppebestyrelsen, der kommer til i løbet af projektperioden. ? De 6 ansatte hos RISE Uganda ? Op til 8 deltidsfrivillige ? De 7 ansatte under MAYUGE Fair Trade ? Personerne, der vil arbejde under cykelkurve og metalørenringsprojektet ? De op til 100 medllemer af lokalsamfundsgrupperne, der vil modtage træning under projektet. Den sekundære målgruppe vil involvere alle RISE Ugandas medlemmer og andre interessenter (i alt ca. 1,000). På længere sigt er civilsamfundet i Mayuge den sekundære målgruppe (i alt ca. 400,000).

Resume:

Svage bestyrelser og en ressourcesvag målgruppe truer RISE Ugandas arbejde i Mayuge i det østlige Uganda. Alle skal kapacitetsopbygges, så RISE Uganda kan tage en ledende rolle i civilsamfundet. RISE Ugandas demokratisk valgte bestyrelser og kontorets ansatte skal styrkes og trænes i at blive målgruppens stemme i civilsamfundet. Målgruppen skal styrkes gennem træninger, der kan give dem en indkomst. Og gennem MAYUGE Fair Trade projektet skal der skabes arbejdspladser til målgruppen og en stabil indkomst til RISE Ugandas projekter i lokalsamfundet. I den primære målgruppe er der ca. 150 mennesker, der deltager direkte i projektet. I den sekundære målgruppe er der ca. 1000, er ikke deltager, men der på kort sigt vil blive påvirket af projektet. I den bredere sekundære målgruppe er der c. 400,000 mennesker, der gerne på lang sigt bliver påvirket af projektet.