Tilbage

Kapacitetsopbygning gennem frivillig folkelig idræt og kultur i Kwimba i Tanzania

Organisation:

DGI Midt og Vestsjælland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2007

Projekt slut:

01.12.2009

Beviliget beløb:

140.110,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Popular Culture and Sports Programme (PCSP)

Overordnede mål :

Hovedformålet med aktiviteten er at anvende frivillige folkelige idræts- og kulturaktiviteter til at styrke civilsamfundet generelt i Kwimba i Tanzania.

Umiddelbare mål :

'-Udvikle PCSP Kwimba til en bæredygtig organisation -Opkvalificering og uddannelse af instruktører og ledere i PCSP Kwimba. -Etablering af flere frivillige idræts- og kulturgrupper i PCSP Kwimba med et øget aktivitetsniveau i de enkelte idræts- og kulturgrupper.

Målgrupper :

Målgruppen er delt i tre: -Ledere indenfor idræt og kultur i Kwimba distriktet. Særligt bestyrelsen i PCSP Kwimba, men også lokale embedsmænd. I alt ca. 10-15 personer med ca. 2/3 mænd og 1/3 kvinder. -Nuværende og særligt fremtidige idræts- og kulturinstruktører i PCSP Kwimba. Skønsmæssigt vurderes der at være tale om ca. 30-50 personer med en ca. fifty fifty kønsfordeling. Instruktørerne til deltagelse på instruktørkurser udvælges af PCSP Kwimba. -Nuværende og særligt fremtidige kultur- og idrætsudøvere i PCSP Kwimba. Skønsmæssigt vurderes der at være tale om knap 1.000 idrætsudøvere for nuværende, men et større antal på sigt.

Resume:

Kapacitetsopbygning gennem frivillige folkelige idræts- og kulturaktiviteter skal udvikle den lokale samarbejdspartner Popular Culture and Sports Programme (PCSP) i Kwimba til en bæredygtig organisation med henblik på at styrke civilsamfundet generelt i Kwimba i Tanzania. Målgrupperne er lokale ledere indenfor idræt og kultur, lokale idrætsinstruktører og idrætsudøvere. Hovedaktiviteten er instruktørkurser og foreningsvejleding i Kwimba, der gentages årligt over en treårig periode, samt gensidig deltagelse i idrætsstævner. Instruktørkurserne vil fokusere på undervisningsteknikker i breddeidrætten. Væsentlige risici er manglende forståelse for frivilligt arbejde som et redskab til demokratisk udvikling, at kampen for basale fornødenheder vanskeliggør brugen kultur- og idrætsaktiviteter som et politisk redskab og at myndigheder ikke vil støtte PCSP Kwimba.