Tilbage

Establishment of a consolidated programme framework focusing on improving marginalized children’s lives through inclusive education

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

30.06.2014

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Kenya
 • South Sudan
 • Sudan
 • Tanzania

Lokale partnere:

 • Al Massar, Sudan
 • Free Pentecostal Churches Tanzania (FPCT)
 • INFORMATION CENTRE ON DISABILITY
 • International Aid Services Tanzania
 • Life Ministry Garissa, Kenya
 • National Christian Development Organization (NCDO)
 • New partner network in Somaliland

Resume:

IAS Danmark arbejder med inkluderende undervisning og undervisning for børn med specielle behov (IE/SNE) sammen med partnere i Sudan, Syd Sudan, Somaliland, Kenya og Tanzania. Denne intervention har til formål at skabe en ramme for et regionalt IE/SNE program, hvor IAS Danmark sammen med partnerne kan tænke mere langsigtet og strategisk, og udnytte synergien mellem partnerne i de forskellige lande. Dette kræver en proces, hvor alle partner udforsker hvorvidt de vil indgå i et programsamarbejde, og i så fald hvordan rammen vil kunne se ud, og hvad der skal til for at kunne samarbejde og skabe synergi i rammen. Processen vil indebære en konference hvor disse spørgsmål drøftes, samt opfølgende arbejdsgrupper. Herudover vil der være individuelle partnermøder, hvor partnerne fornyer/etablerer partnerskabsaftaler, afklaring og kapacitetsopbygning med henblik på monitorering og dokumentation i en program ramme, og til sidst en konference, hvor alle parter bliver enige om samarbejdsformen og udgangspunktet for program konceptnoten.