Tilbage

The Kono Project

Organisation:

Foreningen RETRO

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.05.2010

Projekt slut:

15.11.2011

Beviliget beløb:

408.995,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Advocate for vulnerable Aid (AVA)

Overordnede mål :

Projektet vil bidrage til at reducere arbejdsløshed særligt blandt marginaliserede kvinder i Kono, Sierra Leone

Umiddelbare mål :

1) AVA har efterprøvet praktik som en måde at forbedre jobmulighederne for Kono Tech studerende på. 2) Kono Tech studerende har større viden og bevidsthed om kvinders ret til uddannelse og arbejde og deler aktivt ud af denne viden. 3) Partnerskabet mellem ViAid og AVA er styrket og de to organisationer har forbedret deres organisatoriske evner.

Målgrupper :

Projektet har tre primære målgrupper: 1) 60 kvinder tilknyttet Kono Tech skolen. Studerende på Kono Tech er enlige mødre, tidligere børnesoldater eller prostituerede, og marginaliserede. De studerende vil blive aktivt involverede i dans, drama og modeopvisning, der har styrker såvel kvindernes som publikums bevidsthed om kvinders rettigheder. Derudover vil min. 15 tidligere kvindelige studerende drage fordel af et pilot praktikforløb, hvor de knyttes til lokale arbejdsgivere. 2) AVA. Advocate for Vulnerable Aid blev etableret i 2002 og er projektets implementerende part samt en selvstændig målgruppe. AVAs kapacitet øges i håbet om at styrke AVAs engagement i lokale ligestillingsaktiviteter. 3) Arbejdsgivere. Gennem pilot praktikforløbet vil projektet demonstrere for 15 arbejdsgivere, at studerende fra Kono Tech er kompetente, pålidelige medarbejdere, hvilket vil forbedre kvindernes ansættelsesmuligheder. Projektets sekundære målgruppe er marginaliserede kvinder, særligt Kono Techs fremtidige studerende, der på sigt vil drage fordel af den etablerede praktikordning. Projektet vil påvirke lokalsamfundet (min. 500 personer) til at øge kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og at styrke kvinders position.

Resume:

Kono-projektet tager udgangspunkt i en gruppe marginaliserede kvinder, som går på AVAs tekniske skole i byen Koidu i Sierra Leone. Kvinderne har efter endt uddannelse (som skræddere, frisører o.l.) svært ved at finde beskæftigelse, hvilket skyldes mangel på kontakt til arbejdsmarkedet samt det forhold, at kvinders position i Sierra Leone er meget lav, og de anses derfor ikke som dygtig arbejdskraft. Projektet vil gennem følgende tre komponenter forbedre kvindernes mulighed for at få jobs og forsørge deres familier: a) Et praktik pilotforløb, der vil etablere kontakt mellem 15 kvinder og arbejdsgivere b) Bevidstgørelsesaktiviteter, der har til formål at styrke kvinders selvtillid og ændre synet på kvinder i Koidu c) Kapacitetsopbygning af AVA og styrkelse af partnerskabet mellem AVA og ViAid.