Tilbage

NGO kapacitetsopbygning: For fattigdomsorienteret bæredygtig energi

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.02.2005

Projekt slut:

31.12.2007

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh
  • India
  • Nepal
  • Sri Lanka

Lokale partnere:

  • Center for Rural Technology (CRT)
  • Grameen Shakti
  • Integrated Development Association (IDEA)
  • Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA)

Overordnede mål :

Øge brugen af bæredygtig energi som et værktøj til at reducere fattigdommen i regionen

Umiddelbare mål :

Lokalt niveau Hovedparten af de involverede organisationer vil have øget deres aktiviteter markant for bæredygtige energiløsninger (BEL) i samarbejde de fattiges egne organisationer og andre civilsamfundsorganisationer. Lokal og nationalt samarbejde med myndigheder Samarbejdet med offentlige myndigheder skal øges. Dels mellem NGOer og myndigheder om konkrete aktiviteter for øget adgang til BEL for fattige befolkningsgrupper. Dels skal NGOerne ved fortalervirksomhed overfor myndighederne sikre at gode lokale erfaringer med BEL bliver input til nationale udviklingsstrategier. Regionalt niveau Kontakter og udveksling af erfaringer skal øges mellem NGOer og netværk i regionen, som arbejder med BEL og med at reducere fattigdommen.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe for projektet er udvalgte NGOer i de fire lande. Der vil blive udvalgt 50 NGOer, der har interesse i fortsatte aktiviteter for BEL til reduktion af fattigdom. Blandt kriterierne for udvælgelse er at de inddrager kønsaspekter i deres arbejde. Gennem træning og brug af træningsmaterialet vil de involverede NGOer blive i stand til til at øge og forbedre deres arbejde med at hjælpe fattige uden adgang til basal, ren energi. Desuden vil et mindre antal offentlige myndigheder og institutioner deltage i i træning.

Resume:

Med det formål at fremme fattiges adgang til energi vil projektet styrke kapaciteten af ud-valgte NGOer i Bangladesh, Sri Lanka, Nepal og Indien, som arbejder med fattige befolk-ningsgrupper for at hjælpe disse med at identificere, organisere og udføre projekter med bæredygtig energi, der kan reducere fattigdommen. Pålidelig, billig og ren energi er internationalt anerkendt som vigtig for at reducere fattigommen. Projektet vil omfatte træning af trænere, træningsmateriale, hjælp til NGOernes opstart af aktiviteter, samt fortalervirksomhed. Emnerne vil være: løsninger for bæredygtig energi, organisations-former, mikro-finansiering, udvælgelse af de bedste løsninger, introduktion af løsningerne. Projektet vil også styrke samarbejdet regionalt og nationalt. Projektet bygger bl.a. på mere end 10 års samarbejde i INFORSE (International Netw. for Sustainable Energy).