Tilbage

Artikler og billeder fra flygtningekrisen i Bosnien

Organisation:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 15.000 kr.)

Projekt start:

28.02.2022

Projekt slut:

31.03.2022

Beviliget beløb:

15.000,00 kr.

Samlet buget:

48.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Ansøgningstekst:

Ansøgningstekst.docx

Resume:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder søger CISU’s løbende oplysningspulje til at engagere produktionsselskabet Sicilien til at formidle om migrantsituationen i Bosnien til kvartalsbladet MenneskeRet&Vrang og dag- og fagblade samt i konference-materiale. Situationen i Bosnien er kritisk. Flygtninge mod EU samles i grænseregionerne til EU, og samtidig vanskeliggøres arbejdsbetingelserne for den høje repræsentant, Christian Schmidt, hvis særlige opgave er at sikre Dayton- aftalens fuldbyrdelse; ikke mindst p.g.a. præsident Dodiks separatistiske politik. At oplyse om situationen har høj og akut prioritet for Komiteen, som ønsker dybere og virkelighedstro indsigt i, hvad Bosnien kan gøre for de tusindvis af migranter i landet, som er truet af sult, kulde og mangel på overholdelse af deres ret til at søge asyl i EU. Komiteen søger via artikler i dag- og fagblade at oplyse en for komiteen ny målgruppe om migrantkrisen, som påvirker EU, herunder Danmar