Tilbage

Advocacy, land rights and livelihood for landless women in Devdaha

Organisation:

Skoleliv i Nepal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

15.12.2022

Projekt slut:

15.01.2026

Beviliget beløb:

1.769.688,00 kr.

Samlet buget:

1.769.688,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Soiya Women Self-Reliant Organization

Resume:

Indsatsen organiserer 1115 jordløse kvinder i 66 kvindegrupper og samler dem i et netværk, som arbejder for at give fattige jordløse kvinder og deres familier bedre adgang til jord og offentlige landbrugsrelaterede ydelser gennem fortalervirksomhed og binder netværket op på den nationale jordrettighedsbevægelse i Nepal. For at støtte op om kvindernes deltagelse og styrke deres kapacitet i forhold til at dyrke jorden effektivt og bæredygtigt indeholder indsatsen også træning af kvinderne i økologisk jordbrugsmetoder, husholdningsøkonomi og sundhed med hjælp fra peer-to-peer facilitatorer. Indsatsen fokuserer på brug af sociale medier til organisering og deling af information både omkring praktisk viden som styrker kvindernes og deres familiers sundhed og omkring retten til jord og landbrugsydelser. Indsatsen har udsatte unge kvinder fra Musaharkasten og deres deltagelse og empowerment som særligt indsatsområde, da de er områdets mest marginaliserede gruppe.