Tilbage

Building Civic Society Based Alternative University in Belarus: Learning about the Experience of the Universities of Denmark

Organisation:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2018

Projekt slut:

31.12.2019

Beviliget beløb:

120.575,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Belarus (Hviderusland)

Lokale partnere:

  • Francišak Skaryna Belarusian Language Society

Overordnede mål :

The objective of the intervention is by a study of Danish Universities to get inspiration for start-up a new independent university in Belarus, the Nil Hilevich University, and at the same time to disseminate this knowledge to Belarusian university professors and students.

Umiddelbare mål :

The immediate objectives of the intervention is capacity building for the organizing committee of the new Nil Hilevich University, increased popular understanding for the necessity of establishing of a new independent university. The intervention will take place in three parts: 1. Visit to Danish Universities by three people from the organizing committee of the new Nil Hielevich University. 2. Production of three video programs about the Danish universities. 3. Presentations of the video programs at five towns in Belarus,

Målgrupper :

The primary target group for the intervention is the members of the organizing committee of the independent Nil Hilevich University, the secondary target group for the intervention is the members of the ngo “Francisac Skaryna Belarussian Language Society”, (about 6000 members), and the tertiary target group is the upcoming teachers and students at the Nil Hilevich University.

Resume:

Indsatsens formål er at støtte oprettelsen af et ngo-baseret, uafhængigt Universitet i Hviderusland, Nil Hilevich Universitetet. Vores partner i Hviderusland, “Francišak Skaryna Belarussian Language Society", er initiativtager til og ansvarlig for projektet. Arbejdet foregår i ramme af en nedsat organisations-komite. Den Danske ansøgers, Den Danske Helsinki-Komité, rolle vil være at skabe kontakten til den danske universitetsverden, og formidle viden om vesteuropæiske universitetsforhold til vore hviderussiske partnere. Den Danske Helsinki-Komité vil være en optimal samarbejspartner for vore hviderussiske kolleger, dels fordi vore to medarbejdere på projektet har en langvarig aktiv universitetskarriere bag sig, og derfor kender den danske universitetsverden godt, dels fordi medarbejdere fra Den Danske Helsinki-komité har arbejdet aktivt i Hviderusland i mange år, og derfor kender forholdene i landet ganske godt. Projektet er delt i tre dele: 1. Besøg i Danmark og på danske universiteter af en mindre gruppe fra organisationskomiteen. 2. Optagelse af en videofilm under besøget på universiteterne. filmen redigeres i Hviderusland. 3. En foredrags- og filmfremvisningstur med 2 danske deltagere til 5 hviderussiske byer, som et reklame-fremstød for det uafhængige universitet.