Tilbage

Project on Pesticides, Health and Environment Uganda

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

26.07.2009

Projekt slut:

31.08.2009

Beviliget beløb:

61.846,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Uganda National Association of Community and Occupational Health (UNACOH)

Resume:

Pesticidforgiftning af mennesker og forurening af miljøet er et stigende problem pga. et øget forbrug af pesticider i udviklingslandene viser flere undersøgelser også fra Uganda. Dialogos/ICOEPH har gennem 8 år arbejdet med at mindske skadelige følgevirkninger af pesticidbrug i Bolivia, hvor bønder, sundhedspersonaler og børn er undervist i sprøjtesvage/økologiske metoder, brug af værnemidler og diagnostik/behandling-/registrering af forgiftninger, ligesom der er sket en dokumentation af omfanget af akutte pesticidforgiftninger, kroniske helbredsskader og miljøpåvirkninger. Ved organisering af bønder herunder kvinder, fortalervirksomhed gennem nationale råd og ændring af læseplaner på læreanstalter m.v. er der sket en bæredygtig udvikling af civilsamfundet. Nu planlægges en lignende indsats i Uganda i samarbejde med den ugandiske NGO UNACOH, Uganda National Farmers Federation og herigennem lokale bondeforeninger, Makerere Universitet, Sundheds-, Miljø-, Arbejds- og Landbrugsministerier og undervisningssektoren m.fl..