Tilbage

Borgerinddragelse i journalistik aktivitet

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.02.2019

Projekt slut:

01.10.2019

Beviliget beløb:

9.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Aktiviteten adressere de udfordringer fri presse og kritiske borgere står overfor i både det globale Nord og Syd. Den består af en serie af workshops hvor danske borgere vil blive klædt på til at skrive kritisk om globale emner, bland andet udviklingspolitik, udenrigspolitik, klima, ressourcefordeling mm.