Tilbage

Systematic documentation of HIV/AIDS related stigmatisation and discrimination in the district of Kibaale, Uganda

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

31.07.2012

Beviliget beløb:

492.452,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Health Rights Action Group (HAG)

Resume:

HIV/Aids-relateret stigmatising og diskrimination (S&D) udgør en markant trussel mod opretholdelse af basale menneskerettigheder samt retten til et værdigt liv for HIV-smittede. Ligeledes er S&D en stor barriere for forebyggelsesaktiviteter rettet mod HIV-spredning. Dette gør sig specielt gældende i Uganda, hvor det aktuelle politiske klima i kombination med en general moralsk bevægelse rettet mod seksuel adfærd skaber ugunstige livsbetingelser for HIV-smittede. I samarbejde med den Kampala-baserede NGO HAG samt en lokal CBO – MIRUDA- vil Afrika Kontakt sætte fokus på S&D. Det aktuelle projekt har til formål at kapacitetsopbygge de to involverede organisationer i forhold til systematisk dokumentation af S&D. Resultaterne fra dokumentationsundersøgelsen skal formidles til relevante aktører i Uganda og vil i et efterfølgende projekt (ikke del af nærværende projekt) danne grundlag for interventioner rettet på S&D samt intensiv advocacy.