Tilbage

”Unges muligheder for skolegang og undervisning i Syd” - under/i en pandemi (Covid 19).

Organisation:

Sankt Vincent Grupperne

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

14.11.2021

Projekt slut:

31.10.2022

Beviliget beløb:

30.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed

Resume:

”Unges muligheder for skolegang og undervisning i Syd” - under/i en pandemi (Covid 19). Formålet med oplysningsaktiviteten er specifikt at oplyse og engagere elever i skolernes ”Mellemtrin” 4, 5 og 6 klasse, ”Overbygning” 7, 8, 9 og 10 klasse, samt Erhvervsskoler og Gymnasier og den danske befolkning i almindelighed, positivt om de udfordringer elever i Syd har og møder, før de får mulighed for at gå i skole og modtage undervisning. Om hvordan elever i Syds skole reelt er og skolegang foregår, samt gerne at facilitere tættere eller direkte kontakt mellem klasser/elever i Syd og klasser/elever i skolernes ”Overbygning” 7, 8, 9 og 10 klasse i Danmark.