Tilbage

Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez

Organisation:

ARD - Art Research Dialoque

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2014

Projekt slut:

01.05.2017

Beviliget beløb:

1.400.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • PSF (ONG-Association Pensee Sans Frontiere)

Overordnede mål :

1. At de løsladte - der har deltaget i undervisningen - får væsentligt øgede mulighed for beskæftigelse efter afsoning og igennem uddannelsen og netværk opnår øget social kapital 2. At kapacitetsopbygge PSF i Niger til at kunne lave målrettet fortalervirksomhed for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed At udføre fortalervirksomhed, som sigter på at forankre projektet på sigt

Umiddelbare mål :

1. At de løsladte - der har deltaget i undervisningen - får væsentligt øgede mulighed for beskæftigelse efter afsoning og igennem uddannelsen og netværk opnår øget social kapital 2. At kapacitetsopbygge PSF i Niger til at kunne lave målrettet fortalervirksomhed for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed 3. At udføre fortalervirksomhed, som sigter på at forankre projektet på sigt

Målgrupper :

Målgruppen er indsatte i Prison Civile de Agadez med vægt på mandlige mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabete. Derudover gennemføres en indsats for kvinderne i fængslet - der er max 2-4 kvinder i fængslet imod 250 mænd. Hovedvægten af indsatte er mænd i alderen 20-35 år, som er ringe eller slet ikke uddannede. 360 indsatte vil modtage undervisning

Resume:

Projektet omhandler rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'Agadez i Niger. Vores partner PSF uddanner indsatte i fagene tømrer, MC mekaniker, skrædder, alfabetisering, kunsthåndværk og indsat-til-indsat undervisning samt afholder fodbold, håndbold og volleybold træning, etc. PSF følger de indsatte, som de kan holde kontakten med efter løsladelse i et udslusningsprogram, hvor de skaffer dem praktikpladser, hjælper dem med jobs og at starte egen virksomhed. Der skal i dette projekt følges op på denne indsats og professionaliseres uddannelserne, så de i endnu højere grad fører til jobs, styrke udslusningen og gøre projektet gradvist mere bæredygtigt, hvilket kræver både kapacitetsopbygning i PSF og fortalervirksomhed i både staten og hos virksomheder. Erfaring viser at foregående rehabiliteringsinitiativer har haft stor succes – der er et fald i tilbagefald til kriminalitet for de indsatte som følger uddannelsesforløbet fra ca. 80% til ca. 15%. Dog mangler initiativerne reel opbakning fra kriminalforsorgen, ligesom der mangler jobs i Niger og sikkerhedssituationen er problematisk.