Tilbage

Foren og kæmp - for fiskernes rettigheder (Unite and Fight - for fishers' rights)

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2005

Projekt slut:

31.08.2006

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Masifundise Development Trust / WFFP International Secretariat

Overordnede mål :

At styrke lokale organisationers faglige og organisatoriske kapacitet, for at skabe positiv og bæredygtig udvikling centreret omkring fiskerierhvervet.

Umiddelbare mål :

'- At gøre det muligt for lokale fiskere at hævde deres ret til legal adgang til marine resurser. - At udbrede informationsdeling og netværksarbejde blandt borgere fra kystsamfundene, og derigennem tilstræbe at skabe positiv og bæredygtig udvikling af fiskeriet. - At styrke fortalervirksomhed og lobbyarbejde med henblik på at presse på for at få indført et alternativt fiskeriforvaltningssystem for småfiskerne der er socioøkonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Målgrupper :

Projektets målgruppe er 12 lokale organisationer i kystnære samfund, hvoraf der er fem fiskergrupper, to kvindegrupper, tre ungdomsgrupper, en landbrugsgruppe samt en civilsamfundsudviklingsgruppe. Kvindegrupperne er primært repræsenteret af kvinder, og resten af grupperne er samlet set repræsenteret af ca. 60% mænd og 40% kvinder.

Resume:

Sydafrika Kontakts samarbejdsorganisation, Masifundise, har siden 1996 arbejdet i fiskerlandsbyer i Western Cape, Sydafrika. Arbejdet har koncentreret sig om bæredygtig udvikling i fiskerlandsbyerne gennem uddannelses- og fortalervirksomhedsaktiviteter. Dette projekt ligger i forlængelse af Masifundises arbejde og sigter mod at styrke 12 lokale organisationers kapacitet fagligt og organisatorisk, således at folk i kystsamfundene i større grad kan skabe positiv og bæredygtig udvikling centreret omkring fiskerierhvervet. De 12 organisationer er placeret i seks landsbyer i Western Cape. Mere konkret sigter projektet mod at gøre fiskere i stand til at benytte mulighederne i den nuværende fiskerilovgivning og samtidig udarbejde et alternativt fiskeriforvaltningssystem, der er socioøkonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Hovedaktiviteterne i projektet er en række regionale og lokale workshops, og metoden der anvendes er baseret på lokale folks deltagelse, gensidig dialog og demokratiske procedurer.