Tilbage

Udvikling af biavl med Apis cerana hos etniske minoritetsgrupper i Vietnam

Organisation:

Danmarks Biavlerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

2.232.215,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Bee Research and Development Center (BRDC)
  • Vietnam Beekeepers Association (VBA)

Overordnede mål :

At bidrage til at sikre fødevareforsyning og reducere fattigdom ved at udvikle en bæredygtig biavl for etniske minoriteter og den fattigste del af landbefolkningen gennem træning i tekniske, økonomiske og økologiske aspekter af biavl.

Umiddelbare mål :

1.Gennem uddannelse af lokale trænere-undervisere skal projektet medvirke til kapacitetsopbygning og etablering af lokale biavlerorganisationer med faglige og sociale opgaver. 2. Udvikling og afprøvning af bæredygtige metoder i biavlen baseret på lokale råvarer og viden. Indsamle og opbygge lokal viden om naturgivne ressourcer, biplanter i skovrejsningsprojekter, der kan understøtte en produktiv biavl. 3. Etablering af lokale biavlerforeninger/klubber, der kan medvirke til at sikre fortsat udvikling og afprøvning af metoder i den lokale biavl.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Mindst 350 mænd og kvinder fra landsbyer fra provinserne: Hoa Binh, Phu Tho, Bach Kan og Thai Nguyen. Der er deltagere fra de etniske minoritetsgrupper Thai H´mong, Muong, Kinh Dao, Tho, Nung og Hoa. Der er gennemført en undersøgelse af de sociale og økonomiske forhold i alle projektområder. Der er i projektområderne op til 66% af befolkningen, som er fattige.

Resume:

Projektet vil fokusere på anvendelse af participatoriske metoder i praktisk undervisning i bigården, anvendt forskning, udvikling, afprøvning af materiel og metoder, med vægt på fuldt bæredygtige metoder i områder hvor øvrige ressourcer er fuldt udnyttede. Der vil blive uddannet i alt 350 biavlere samt 20 instruktører i 7 lokalområder i 4 regioner i det nordlige Vietnam. Der dannes lokale biavlerklubber og netværk som sigter på dannelse af lokalt funderede NGOer i de berørte regioner. Basal projektadministration vil indgå i uddannelsen af projektdeltagerne. Projektet bygger på de meget positive erfaringer, som blev opnået i et mindre projektforløb i 2004 – 2005, der har haft og har en betydelig og varig impact.