Tilbage

Kystfiskeriprojektet i Det Røde Hav

Organisation:

Landsforeningen Levende Hav

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

30.06.2004

Beviliget beløb:

58.967,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eritrea

Lokale partnere:

  • Eritrean Fisheries Cooperatives Society (EFCS)

Resume:

I Danmark, Europa ja over hele verden er kystfiskeriet under pres. Kystfiskeriet forsvinder og de marine ressourcer overtages at de store moderne fartøjer, også fartøjer fra den vestlige verden, og derved forsvinder fisken, arbejdet og indtægterne fra kystfiskersam-fundene, med affolkning og fattigdom til følge. De unge forlader landsbyerne og tager til de større byer i forsøget på at finde en hyre. Det er også situationen i Eritrea hvor dette projekt foregår. Dette projekt går imod denne udvikling med en konkret støtte til kystfiskerne, deres familier og samfund, for kystfiskeriet skal udvikles, ellers forsvinder det. Projektet samarbejder med 8 fiskerikooperativer i Mas-sawa regionen for at udvikle regionens kystfiskeri, men også for at vise, at det kan lade sig gøre at bedrive et fornuftigt kystfiskeri, at det kan lade sig gøre at bremse den negative udvikling for kystfiskeriet i Eritrea og omkringliggende lande som fisker i Det Røde Hav