Tilbage

Hlominiska Phase Two: "Strengthening Democracy at its Roots"

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.07.2011

Beviliget beløb:

2.263.597,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eswatini

Lokale partnere:

  • Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)

Overordnede mål :

At styrke og forene civilsamfundet i et bredt og selvstændigt netværk der tjener som fundament for en landsdækkende demokratisk bevægelse gennem empowerment af befolkningen i Swaziland til at deltage i demokratiske processer som fører til mindskning af fattigdom.

Umiddelbare mål :

1. At FSEJ og de 5 partnerorganisationer har udviklet organisatoriske og administrative færdigheder med henblik på at styrke og samle civilsamfundet såvel som at sikre at Swazilands befolkning deltager i offentlige debatter og tager ansvar for deres eget liv. De har derudover styrket deres tilgang til deres medlemmer og til samfundet, udvidet deres netværk og øgede niveauet af deltagelse i organisationerne 2. At 15.922 mennesker fra landet og byerne inklusiv FSEJ og dennes partnerorganisationer efter 36 måneder har opnået større viden om menneskerettigheder, ligestilling, demokratiske principper og er i stand til at influere og deltage i udviklingen af demokratiske strukturer ved at foretage lobby arbejde. Særligt kvinders deltagelse skal øges 3. At MSC er blevet udviklet og testet med henblik på at monitorere og evaluere organisationernes aktiviteter samtidig med klassiske M&E metoder anvendes

Målgrupper :

FSEJ og partnerorganisationer, marginaliseret folk på landet og i byerne inklusiv. Projektet vil promovere kvinder og deres aktive deltagelse ved altid at have mindst en kvinde som facilitator ved workshops og seminarer. Der gøres brug af dør til dør kampagne for bl.a. at sikre at kvinderne nås. En af FSEJ´s partnere har en stor procentdel af kvinder som medlemmer.

Resume:

Projektet, som foregår sammen med Foundation for Socio-economic Justice(FSEJ), skal kapacitetsudvikle fem CBO’er, og styrke deres muligheder for at foretage fortalerarbejde i 27 lokalsamfund i Swaziland. Derudover vil projektet udbygge forståelsen for demokrati og sociale- og økonomiske rettigheder hos befolkningen i landområderne. Dette vil ske via uddannelse i bl.a. demokrati, menneskerettigheder, kvinders rettigheder, og ved at opbygge demokratiske strukturer i de fem CBO’er og bidrage til udviklingen af en intern demokratisk opbygning og forståelse i landet. Målgruppen er således fem CBO’er og befolkningen i 27 lokalsamfund. I alt er hele målgruppen 15.922 personer. Følgende er de tre projektmål: 1. Styrkelse af de fem CBO’er. 2. At medlemmerne af CBOerne og lokalbefolkningen i 27 lokalsamfund har opnået en større viden om demokrati, menneskerettigheder, kvinders rettigheder og andre sociale- og økonomiske rettigheder og formår at deltage og handle indenfor de demokratiske processer. 3. At Most Significant Change Method (MSC) og klassiske M&E metoder udvikles og implementeres hos partnere som M&E værktøj til at indsamle og behandle kvalitative indikatorer.