Tilbage

Outreach Project: Organizing Blind Citizens in Rwanda

Organisation:

Dansk Blindesamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

2.999.894,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Rwanda Union of the Blind (RUB)

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at sikre inklusion af mennesker der lever med et synshandicap i det rwandesiske samfund.

Umiddelbare mål :

Ved projektets afslutning har Rwanda Union of the Blind (RUB) styrket organisering af 30 lokalafdelinger. Medlemmer har lært selv at forhandle med beslutningstagere og andre interessenter på både nationalt og lokalt niveau. RUB har opbygget organisationens kapacitet til at udvikle og udbyde programmer for inklusion, lige muligheder og lige rettigheder.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er blinde og svagsynede medlemmer i 30 lokal afdelinger, bestyrelsesmedlemmer samt organisationens ansatte (ca. 600 medlemmer). Derudover vil projektet målrette oplysnings- og fortalervirksomhed mod slægtninge, lokalsamfund, beslutningstagere på lokal og nationalt niveau samt offentligheden generelt.

Resume:

Hovedtemaet i dette projekt er inklusion af blinde mænd og kvinder i Rwanda – socialt, politisk og økonomisk. Samarbejdspartneren Rwanda Union of the Blind vil arbejde for at styrke nyoprettede lokalafdelinger og disses medlemsaktiviteter. Samtidig vil organisationens ledere på lokalt og nationalt plan udvikle deres lederegenskaber. Projektet vil styrke organisationens demokratiske processer og sikre en højere deltagelse af organisationens medlemmer. Målet er at se en større udveksling lokalafdelingerne imellem. En større synlighed af blinde og svagsynede er også en central målsætning i projektet og der vil blive arbejdet med oplysning og fortalervirksomhed i de lokale afdelinger såvel som på nationalt niveau. Projektets primære målgruppe er blinde mænd og kvinder i 30 lokalafdelinger i landet samt organisationens ledelse nationalt. Øvrige målgrupper er familiemedlemmer, naboer, politikere og meningsdannere. Organisationen vil også arbejde bevidst med at udvide sit netværk og antal af partnerskaber.