Tilbage

At skabe grundlag for en effektiv bekæmpelse af børnearbejde i Filippinerne

Organisation:

LO - Landsorganisationen i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2007

Projekt slut:

30.06.2009

Beviliget beløb:

2.393.490,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Social Institute for Women

Overordnede mål :

Der er skabt et grundlag for bekæmpelse af børnearbejder, der er helhedsorienteret, rettighedsbaseret og inddrager kønsaspektet.

Umiddelbare mål :

1:Gennem dataindsamling, uddannelse og organisering er der skabt et grundlag for indsatsen mod børnearbejde i projektområderne. 2: Relevante NGO’er og myndighederne er blevet bevidstgjort om problemstillingen gennem udvikling, production og distribution af lettilgængelige, bearbejdede materialer om børnearbejde og gennem deltagelse i andre aktiviteter. 3: Projektet har bidraget til forståelsen og bevidstheden ilokalsamfundene I projektområder vedrørende følgende: Børns rettigheder, national lovgivning, omfanget af børnearbejde I projektområderne og nødvendigheden af at agere for at bekæmpe det.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er mindst 800 ledere fra kvindebevægelsen og andre fra organisationer i den uformelle sektor samt forældre til børnearbejdere. Langt størstedelen vil være kvinder Derudover vil ca. 4,800 lokale ledere og repræsentanter fra andre organisationer udgøre målgruppen. Ligevægt mellem mænd og kvinder.

Resume:

Projektet vil finde sted i Filippinerne, hvor 4 millioner børn mellem 5 og 17 år officielt arbejder. Uofficielle tal siger 8 millioner. Til trods for de problemer dette medfører i form af skader og dårlig uddannelse, er der meget lidt fokus på problemet og de sidste data er 5 år gamle. Der er en klar sammenhæng mellem børnearbejde og den uformelle økonomi. Derfor er det naturligt, at kvindeorganisationen SIW der gennem mange år har organiseret kvinder i den uformelle økonomi vil påtage sig at udarbejde en sammenfattende, rettighedsbaseret ramme og tilgang til at øge bevidstheden om de skadelige virkninger af børnearbejde og uddanne fortalere på området. Det vil ske ved at udvikle et "rammepapir" for arbejdet, opdatere informationer og gennemføre oplysningsaktiviteter og styrke kapaciteten i den lokale struktur i SIW og lave grupper af interessenter, der kan sætte problemet på den politiske dagsorden og ændre holdninger lokalt.