Tilbage

Increased Life Quality for Marginalized Children Facing Barriers to Learning through Greater Educational Opportunities, Recognition and Social Inclusion

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (Konceptnote)

Projekt start:

19.02.2015

Projekt slut:

15.03.2015

Beviliget beløb:

200.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • South Sudan
  • Sudan
  • Tanzania

Resume:

IAS’ program vil fokusere på inkluderende uddannelse for marginaliserede børn der oplever barrierer i forhold til adgang til uddannelse. Det geografiske fokus er den Østafrikanske region med landene Tanzania, Kenya, Sydsudan, Sudan og Somaliland. Målgruppen er børn med fysiske og mentale handikap, børn fra nomadekulturer samt piger. Målet er, at børnene, der i dag er ekskluderede fra uddannelse af sociale, kulturelle eller fysiske grunde, vil blive anerkendt og inkluderet i skolerne, og at de vil få adgang til undervisning på lige fod med andre børn. Derigennem vil de få højnet deres livskvalitet og få forbedrede muligheder for at udvikle sig som mennesker. Programmet er også målrette forældregrupper, skolelærere, myndigheder og andre interessenter for at gøre dem ansvarlige for at børnene kan få de nævnte behov dækket. Programmet vil bruge rettighedsbaserede metoder for at opnå disse resultater.