Tilbage

Sports as the tool for development

Organisation:

DGI Midtjylland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

31.03.2012

Beviliget beløb:

499.470,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Dalun Youth Association (DYA)

Overordnede mål :

'- er at styre ungdommens indflydelse og styrkelse af civilsamfundet gennem uddannelse af forenings- og idrætsledere til en bæredygtig forenings- og breddeidrætskultur.

Umiddelbare mål :

'- uddannelse af 40 forenings- og idrætsledere i 2010 og 2011 - kapacitetsopbygning af DYA og YOPP - kapacitetsopbygning af YOPP’s medlemsorganisationer - skabe nye idrætstilbud for mænd og kvinder - styrkelse af foreningerne til brug for fortalervirksomhed, fællesskab, debatter og informationskampagner. - en årlig idrætsfestival lokalt og på tværs af de deltagende foreninger.

Målgrupper :

Målgruppen er potentielle unge idrætsudøvere indenfor idræts og kulturlivet i Tolon-Kumbungu distriktet med henblik på uddannelse af både mænd og kvinder til forenings- og idrætsledere. Det er målet at der uddannes 40 unge forenings- og idrætsledere i de to år projektet løber.

Resume:

I et samarbejde mellem DGI Midtjylland og Dalun Youth Association er målet igennem projektet at opbygge, udvikle og sikre en bæredygtig idræts- og foreningskultur i Tolon-Kumbungu distriktet i det nordlige Ghana med henblik på at styrke ungdommens indflydelse i samfundet og derved styrke civilsamfundet generelt. Målgruppen er lokale unge med interesse for idræt og kultur. Hovedaktiviteten er instruktøruddannelse og foreningsopbygning. Projektet udvikles progressivt over en toårig periode til at omfatte en række ungdomsforeninger organiseret i YOPP mhp. opbygning af idrætssamarbejde og foreningsnetværk. Instruktøraktiviteterne og foreningsopbygningen vil have fokus på breddeidræt.