Tilbage

"Sartasiñani - Vi følges ad"

Organisation:

Caritas, Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.05.2010

Projekt slut:

30.06.2011

Beviliget beløb:

611.244,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Caritas Coroico

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at styrke kvindernes aktive deltagelse i en økonomisk, social og samfundspolitisk udvikling af lokalsamfundet baseret på social ansvarlighed og ligestilling mellem kønnene i Coroico Kommune

Umiddelbare mål :

Konkrete projektmål 1: Fremme kvinders deltagelse i beslutningstagende fora såvel i landsbyen som i egne organisationer med henblik på at styrke ligestilling og selvforvaltning indenfor lokal netværk Konkrete projektmål 2: Styrke kvinders muligheder for at bidrage til familiens indtægter og dermed forbedre familiens økonomi

Målgrupper :

70 kvinder og deres familier

Resume:

Landbrugsproduktionen hos små bønder i Bolivia kan ofte karakteriseres som subsistenslandbrug, og projektet forsøger at løfte kyllingeproduktionen hos 70 kvinder i Coroico op til et niveau, hvor de ved at få adgang til nødvendige tekniske færdigheder, bliver en aktiv del af det økonomiske liv og dermed kan skabe et bedre finansielt grundlag for familien. De modtager sideløbende hermed træning, der kan styrke deres personlige udvikling og hjælpe dem til at turde præsentere egne og fællesskabets ønsker i beslutningstagende fora. Universitetet Carmen Pampa har tilrettelagt et 4 mdr. langt specialkursus i kyllingeproduktion for ti udvalgte kvinder, som derved kommer til at fungere som trænere og ambassadører for resten af deltagerne. Projektet vil stimulere organiseringen af kvinderne i løbet af projektet til at organisere sig i først løse netværk og derefter egentlige producentorganisationer. Projektet bliver implementeret af Caritas Coroico i tær samarbejde med lokale interesseorganisationer samt statslige og amtslige institutioner.