Tilbage

Community Empowerment on Entrepreneurship and Envionmental Conservation

Organisation:

Morsø U-landsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

30.09.2014

Beviliget beløb:

176.161,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Sarepta Women Group

Overordnede mål :

At sikre tilstrækkeligt brændsel til madlavning - nu og i fremtiden i Nordvest Kagera

Umiddelbare mål :

100 familier bygger og begynder at bruge energispare lerkomfurer. 2 træplantebede opbygges og træer fordeles. Befolkningen i Kagera præsenteres for - og begynder at efterspørge -vedvarende energi

Målgrupper :

100 kvinder bygger lerkomfurer – repræsenterer ca. 500 personer 300 deltager i borgermøder 200 familier henter træer Kønsfordeling: 400 kvinder/200 mænd

Resume:

Bukoba Women’s Entrepreneurship Group (SAREPTA) er Morsø U-Landsforenings samarbejdspartner og udspringer af Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT). SAREPTA afholder et borgermøde, hvor der vises praktiske løsninger, der kan sikre brændsel til madlavning, frugt og byggematerialer og demonstreres nyt solenergiudstyr til bl.a. lys i hjemmene. Herefter undervises 100 familier i at bygge energibesparende lerkomfurer, og der sættes gang i træplantning i Bukoba, Kagera Region. Det overordnede mål er et lokalsamfund med højt vidensniveau indenfor miljøbevaring og selvstændig virksomhed.