Tilbage

Hjælp til selvhjælp til Armenien

Organisation:

Kofoeds Skole

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2003

Projekt slut:

01.04.2004

Beviliget beløb:

508.090,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Armenia

Lokale partnere:

  • Hans Christian Kofoed Foundation (Kofoeds Skole i Armenien)

Overordnede mål :

Fremme social integration af socialt udstødte gennem en helhedsorienteret hjælp til selvhjælp indsats

Umiddelbare mål :

Opbygge institutionskapacitet og rehabiliterende tilbud til socialt udstødte i Armenien

Målgrupper :

180-240 marginaliserede mennesker: langtidsledige, hjemløse, tidligere kriminelle, prostituerede, alkoholikere, flygtninge og mennesker med psykiske lidelser. Målgruppen omfatter mænd og kvinder, bl.a. enlige mødre og ældre enlige kvinder

Resume:

Formålet er at opbygge en social indsats i Armenien efter Kofoeds Skoles model, som kombinerer en humanitær indsats til afhjælpning af umiddelbare problemer med en langsigtet rehabiliterende indsats. Skolen tilbyder undervisning, rådgivning, værkstedstræning, overnatning og social service til socialt udstødte efter grundprincippet om at motivere de udstødte til at motivere sig selv (hjælp til selvhjælp). Projektet omhandler institutionsopbygning, model- og metodeoverførsel, træning af armenske socialarbejdere til at kunne videreføre og udvikle Skolens pædagogiske model for socialt arbejde samt påvirke og inspirere den socialpolitiske tænkning i Armenien og styrke den civile sektor i landets sociale udvikling. Der er søgt midler til etablering af et herberg for 20 hjemløse og etablering af et køkken og et cafeteria.