Tilbage

Faglighed som fundament for engagement - CBS-studerende møder CSR-udfordringer gennem konkrete cases

Organisation:

IWGIA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

01.12.2021

Projekt slut:

31.05.2024

Beviliget beløb:

993.796,00 kr.

Samlet buget:

993.796,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

IWGIA og CBS vil engagere 760 CBS-studerende gennem deres faglighed i beskyttelsen af rettigheder for oprindelige folk. Vi vil skabe et kursusforløb på CBS med fokus på menneskerettigheder og særligt oprindelige folks rettigheder i forbindelse med virksomheders ageren, som skal få de studerende – fremtidens beslutningstagere i Danmarks virksomheder – til at se rettighedsspørgsmål, klimahandling og SDG’erne i relation til deres faglighed. De eksempler vi vil præsentere de studerende for, tager udgangspunkt i problemstillinger, som de vil kunne møde i deres kommende professionelle virke. Gennem et personligt møde med oprindelige folk fra Kenya og Malaysia, vil de studerende få sat ansigt på krænkelser af rettigheder og personlige beretninger om konsekvenserne af at miste adgangen til egne territorier og livsgrundlag uden at blive hørt.