Tilbage

Landvindinger og resultater af udviklingsprojekter – set fra en landbrugs NGO (ADDA)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 10.000 kr.)

Projekt start:

01.05.2019

Projekt slut:

04.06.2019

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Denmark

Resume:

Formålet er at afholde en konferencen med titlen: ”Landvindinger og resultater af udviklingsprojekter – set fra en landbrugs NGO (ADDA)”. Med bæredygtighed, empowerment, ligestilling mellem køn og sikring af fødevarer forsyningen som nøglemål gennem 25 år arbejde med at forbedre livsvilkår og demokratiske rettigheder for landbefolkningen i Syd; Målet for konferencen er videndeling og erfaringsudveksling omkring hvad et langt træk med udviklingsbistand og kompetenceopbygning i specielt Vietnam og Cambodia kan føre til. Synliggøre hvilke udviklingsresultater, varige forandringer og betydelige landvindinger, der er sket i modtagerlandene, ADDA har samarbejdet med gennem snart 25 år, også sat i relief i forhold til FNs verdensmål. Lade vore nøglesamarbejdspartnere i Syd komme til orde og fortælle om deres erfaringer. Fx historien om indførelse af økologisk landbrug i VN gennem ADDA projekter.