Tilbage

Certificering for små og lavintense skovbrugere i Mellemamerika

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2008

Projekt slut:

31.12.2010

Beviliget beløb:

2.999.578,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntaria, CH-CFV (FSC Honduras)

Overordnede mål :

At små og lavintensive skovbrugere i udviklingslande og indbyggerne i landsbyerne (kvinder og mænd), der forvalter skov på en bæredygtig måde, forbedrer deres levevilkår og forsvarer deres rettigheder nationalt og internationalt.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1. Småskovbrugere og lavintensive landsbyoperationer i Honduras, Nicaragua og Guatemala har praktisk og økonomisk adgang til uafhængig certificering af deres skovforvaltning og de bruger den med positive resultater. Projektmål 2. Målgruppen kender og bruger deres rettigheder og muligheder for proaktivt at få indflydelse på nationale og internationale processer, som definerer rammerne for på rentabel vis at forvalte skov bæredygtigt.

Målgrupper :

Ca. 3000 familier der beskæftiger sig med skovforvaltning, hvilket svarer til ca. 36.000 personer hvoraf ca. 3000 er kvinder.

Resume:

På verdensplan lever ca. 800 mio. mennesker af og i tropiske naturskove . Disse mennesker er generelt nogle af de fattigste og mest marginaliserede mennesker på verdensplan. Samtidig udgør denne befolkningsgruppe den største risiko for naturskovene i ulandene pga. højt fødselstal og deraf følgende ukontrolleret overudnyttelse og konvertering til landbrug. Mellemamerika er et godt eksempel på dette, idet der i dele af området stadig er udstrakte naturskove der forvaltes af småskovbrugere og landsbygrupper, som enten ejer eller har brugsret til store skovområder. Dette projekt, som laves i samarbejde med Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntario, anvender en rettighedsbaseret tilgang med fokus på træning af småskovbrugere, for at øge deres kapacitet til at deltagelse i beslutninger og skabe bedre vilkår for at forvalte deres skove bæredygtigt og økonomisk rentabelt, således at skovbruget bidrager til at forbedre levestandarden og udviklingen i og omkring de tilbageværende skovområder.