Tilbage

Improved Food Security through introduction of Farmer Family Learning Groups in Organic Agriculture in Zanzibar

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.09.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

958.283,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Association of Vegetable and Fruit Growers of Zanzibar (UWAMWIMA)
  • Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM)

Overordnede mål :

Levevilkårene for økologiske smålandbrugere på Zanzibar forbedret som følge af en styrket lokal organisering af civilsamfundet.

Umiddelbare mål :

Den 30. august 2015: har 80 % af de 3000 familiemedlemmer i 500 landbofamilier, der deltager i Farmer Family Learning Groups (FFLG) opnået fødevaresikkerhed gennem etablering af mindst 25 FFLG. UWAMWIMAs kapacitet til at koordinere landmandsgrupper er blevet forbedret, ligesom UWAMWIMA og de 25 FFLG-grupper har indflydelse på udviklingen af den økologiske sektor i Zanzibar.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for projektet er 500 landbrugsfamilier i Zanzibar. I dag er det kvinderne, der udfører hovedparten af arbejdet i landbruget. Projektets tilgang bygger på, at hele familien i fællesskab er ansvarlig for sin fødevaresikkerhed, og at familien som helhed både kvinder, mænd, børn og ældre er aktive i FFLG.

Resume:

Projektet har til formål i et partnerskab mellem UWAMWIMA på Zanzibar, TOAM og Økologisk Landsforening at styrke fødevaresikkerheden og fortalervirksomhed for smålandbrugerne, der udgør den største del at befolkning på Zanzibar. Projektet kommer til at omfatte mindst 500 familier og i alt omkring 3000 personer. Ved projektets afslutning har 80 % af deltagende familier opnået fødevaresikkerhed. Der er uddannet mindst 25 facilitatorer til at facilitere 25 nyoprettede Farmer Family Learning Groups (FFLG) bestående af 20 til 30 landbrugsfamilier per FFLG. UWAMWIMA’s kapacitet til at koordinere landmandsgrupper er blevet styrket, ligesom UWAMWIMA har indflydelse på udvikling af den økologiske sektor på Zanzibar blandt andet gennem en fortalerstrategi udviklet i projektet, der fokuserer på at de deltagende familier kan få træning og rådgivning i dyrkning af økologisk jordbrug fra det officielle rådgivningssystem.