Tilbage

Empowering women in West Tigania, Kenya

Organisation:

FIC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.11.2007

Projekt slut:

31.12.2009

Beviliget beløb:

547.216,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • SOTENI Kenya

Overordnede mål :

Det overordnede mål med projektet er at styrke kvinders økonomiske uafhængighed og sociale kompetencer i Tigania West

Umiddelbare mål :

'- Den organisatoriske kapacitet til at udvikle indkomsts skabende aktiviteter er styrket - Aktiviteter i lokalsamfundet, der styrker indkomsts skabende aktiviteter og viden om rettigheder er styrket

Målgrupper :

'- Den primære målgruppe er omkring 50 kvinde grupper, ialt omkring 750 kvinder - Den sekundære målgruppe er kvindernes familier som udgør omkring 2000 personer

Resume:

Formålet med projektet, som gennemføres i samarbejde med SOTENI Kenya og CRC, er at styrke kvinders økonomiske uafhængighed og sociale kompetencer i et isoleret område i Kenya. Dette sker dels gennem styrkelse af kvindernes kapacitet i forhold til at være iværksættere og i etablering og drift af små og mellemstore virksomheder med henblik på indkomst skabende aktiviteter. Dels gennem fortalervirksomhed med henblik på lokal organisering og øget fokus på rettigheder i lokalsamfundet. Projektets målgruppe er omkring 750 kvinder. Projektet forventes at medføre øget produktion og salg af landbrugsvarer og dermed øget økonomisk uafhængighed blandt kvinder i området. Derudover viden om og øget fokus på rettigheder generelt og kvinders position i lokal samfundet. Samtidig er kvindernes mænd og familier indirekte målgruppe idet levestandarden samlet set vil vokse med den øget produktion.