Tilbage

Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i landsbyer i højlandet i Bolivia

Organisation:

CICED

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2020

Projekt slut:

31.12.2022

Beviliget beløb:

2.749.886,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Acción Andina de Educación (AAE)

Overordnede mål :

Det overordnede mål for projektet ”Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i landsbyer i højlandet i Bolivia” er at: Børn og unge gennem en tosproget, intra- og interkulturel socio-produktiv kvalitetsuddannelse får udviklet sproglige, kulturelle og faglige kompetencer, der giver dem mulighed for at bryde ud af fattigdom og indgå som aktive og ligeværdige medborgere i Bolivia.

Umiddelbare mål :

1. Der er ved projektets afslutning udviklet og implementeret en tosproget inter- og intra-kulturel socio-produktiv uddannelsesmodel i 40 skoler i de 4 kommuner projektet arbejder i 2. Der er ved projektets afslutning skabt en lokal bæredygtig udvikling og livskvaliteten for børn og unge er forbedret gennem udvikling og implementering af bæredygtige socio-produktive projekter 3. Der er ved projektets afslutning et stigende antal af unge piger og drenge indskrevet i den gymnasiale mellemskoleuddannelse og de unges skole ”drop out” er reduceret

Målgrupper :

Projekts målgrupper er : • 2050 fattige og marginaliserede børn og unge, tilhørende det oprindelige quechua folk fra de fire kommuner Yocalla, Chaqui, Caiza D og Puna i Potosí regionen. Børnene og de unge er indskrevet i de kommunale skoler i projektområdet og 80 af de unge vil blive indskrevet i projektets fire skolehjem • 186 lærere, der underviser projektets børn og unge i før-, grund- og gymnasiale mellemskoler. Lærerne er alle ansat af staten og er dermed ikke aflønnet af projektet. Efter indgåede aftaler med de lokale afdelinger af Undervisningsministeriet vil lærerne medvirke i projektets efteruddannelseskurser og vil få til ansvar at implementere den uddannelsesmodel projektet udvikler. Desuden vil de indgå i udviklingen og implementeringen af de socio-produktive projekter • 170 aktører fra lokale uddannelsesmyndigheder og civilsamfundsorganisationer. Projektet har som formål at sikre kapacitetsopbygning af disse 170 lokale uddannelses- og civilsamfunds aktører, så de efterfølgende kan udføre fortalervirksomhed i forhold til statens ansvar for en videreudvikling af uddannelse for quechua-folket I Potosí. Desuden vil de lokale aktører medvirker til udviklingen af de produktive projekter og opbygningen og driften af skolehjemne. • Forældre og/eller bedsteforældre vil sammen med projektets 2050 børn og unge i lokalsamfundene aktivt medvirke i udvikling af de socio-produktive projekter, og forældre vil også medvirke til etablering af skolehjem og deltage I møder, hvor de nye læseplaner præsenteres og diskuteres.

Ansøgningstekst:

2438 Ansøgningstekst.pdf

Resume:

Det overordnede mål for projektet ”Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i landsbyer i højlandet i Bolivia” er at: Børn og unge gennem en tosproget, intra- og interkulturel socio-produktiv kvalitetsuddannelse får udviklet sproglige, kulturelle og faglige kompetencer, der giver dem mulighed for at bryde ud af fattigdom og indgå som aktive og ligeværdige medborgere i Bolivia. Projektets primære målgruppe er børn og unge tilhørende det oprindelige quechua- folk fra landsbyer i fire kommuner i regionen Potosí, en af de fattigste regioner i Bolivias højland. Projektets overordnede mål vil indfries gennem følgende tre hovedtemaer er: 1) udvikling af uddannelse 2) udvikling af socio-produktive landbrugsprojekter 3) udvikling af tiltag der fastholder unge i uddannelse. Projektets strategi taler ind i den eksisterende uddannelseslovgivning, Lov 070 "Avelino Siñani og Elizardo Pérez ", som der er stor politisk konsensus omkring. Projektet skaber en eksemplarisk intervention, der viser, hvordan lovens ambition om at lade skoler og lokalbefolkning være fælles om en socio-produktiv kontekstbaseret uddannelsesmodel, kan implementeres i fattige landområder.