Tilbage

Kapacitetsopbygning af PNG Blind Union

Organisation:

Dansk Blindesamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.07.2006

Projekt slut:

31.10.2008

Beviliget beløb:

199.876,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Papua New Guinea

Lokale partnere:

  • Papua Ny Guinea Blind Union

Overordnede mål :

Styrkelse af PNG Blind Unions kapacitet, således at organisationen bliver i stand til at fungere som talerør for den synshandicappede befolkning i PNG.

Umiddelbare mål :

Øge medlemskredsen i PNG Blind Union. Sikre afholdelse af generalforsamling og valg af ledelse. Udvikle organisationens kapacitet indenfor lobby- og fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Den primære målgruppe udgøres af PNG Blind Unions nuværende 53 medlemmer, samt minimum 50 nye medlemmer som identificeres gennem den planlagte medlemskampagne. 20 udvalgte medlemmer deltager i generalforsamlingen og træning i lobby- og fortalervirksomhed, og en kønsmæssig balanceret sammensætning (50% mænd og 50% kvinder) tilstræbes. Den sekundære målgruppe udgøres af samtlige synshandicappede i PNG.

Resume:

Projektet retter sig mod at styrke kapaciteten i Papua New Guinea Blind Union i forhold til at sprede organisationens geografiske medlemskreds, samt at styrke kapaciteten til at afvikle fortalervirksomhed og lobbyarbejde. Den primære målgruppe udgøres af organisationens nuværende 53 medlemmer, samt minimum 50 nye medlemmer som identificeres gennem den planlagte medlemskampagne. Ved at styrke organisationen opnås et talerør for den synshandicappede befolkning i landet og en mulighed for at påvirke nationale politikker og strategier i en positiv retning. Projektet har tre hovedaktiviteter; en medlemskampagne, en generalforsamling hvor en ny repræsentativ ledelse skal vælges og organisationens vedtægter revideres så de tilpasses forholdende i landet og endelig gennemføres en træning i fortalervirksomhed og lobbyarbejde, der skal udmønte sig i konkrete initiativer og aktiviteter.