Tilbage

Pink Power - og udsatte unge pigers livsvilkår i Sierra Leone

Organisation:

Brighter Horizons

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.12.2019

Projekt slut:

30.04.2021

Beviliget beløb:

23.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Formålet med aktiviteten er at give danske børn og unge en større forståelse for unge pigers livsforhold og betingelser i Sierra Leone. Oplysningsaktiviteterne skal bl.a. bidrage til at give danske unge en forståelse for udviklingsarbejde, samt et kendskab til FNs Verdensmål, deres vigtighed samt nogle af de måder der kan arbejdes med disse på. Aktiviteterne sætter fokus på kvindebevægelsen Pink Power. Gennem foredrag fra ildsjæle med udviklingsarbejdserfaring i Sierra Leone, samt videointerviews/små filmklips formidles historier og perspektiver fra piger i Sierra Leone. Oplysningsaktiviteterne i DK bliver koblet direkte på vores aktiviteter i Sierra Leone hvor vi arbejder målrettet med fortalervirksomhed og bruger oplysningsarbejde aktivt i kampen for bedre livsvilkår for udsatte unge piger i prostitution.