Tilbage

Protesta Digna

Organisation:

Colombia Solidaritet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.07.2023

Beviliget beløb:

999.988,00 kr.

Samlet buget:

999.998,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Colombia

Lokale partnere:

  • Fundación Lazos de Dignidad (FLD)

Resume:

Protesta Digna søger at udbrede redskaber til beskyttelse og fremme af retssikkerhed gennem en national netværksindsats, samt juridisk og psykosocial bistand til politiske aktivister i Colombia. Dette er af højeste nødvendighed i et land, som til stadighed er præget af vold og menneskerettighedsbrud med systematiske drab på sociale ledere og overdreven magtanvendelse mod demonstranter, der udøver deres ret til social protest. Protesta Digna ligger i forlængelse af indsatsen Dignidad og Participación, som fokuserede på organisatorisk kapacitetsopbygning af advokatkollektivet Fundación Lazos de Dignidad (FLD). Med Protesta Digna vil FLD udvide deres juridiske bistand med større kapacitet til at påtage sig retssager, de vil styrke deres psykosociale indsats med klinisk psykologbistand og de vil facilitere et nationalt netværk af menneskerettighedsforkæmpere.