Tilbage

Our urban communities – strengthening urban civil society’s community engagement across six African countries

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

15.11.2014

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

421.714,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic
  • Kenya
  • Liberia
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • ADMG - Association for the Development of Medina Gounass
  • Eau, Vie, Environment (EVE)

Resume:

Partnerskabsaktiviteten, bestående af praksisorienteret metodeudvikling, workshop og netværksdannelse, styrker ni lokale partnere i seks lande og Plans børne- og ungdomsfokuserede udviklingsarbejde i udsatte byområder. Udviklingsarbejde i byområder er fortsat domineret af tilgange og metoder udviklet i landområder, hvilket giver en række udfordringer i forhold til afgrænsning og definitioner af fællesskaber (communities) i byområder, formelle og uformelle magtforhold og betydningen af det fysiske byrum. Metodeudviklingen gennemføres systematisk og munder ud i et offentligt tilgængeligt træningsforløb via Plans læringsplatform, Plan Academy. Derudover skabes mulighed for netværksdannelse, samarbejde og erfaringsudveksling for civilsamfundsorganisationer i slummen, hvilket er stort set ikkeeksisterende, blandt andet med henblik på fælles fortalerarbejde. Aktiviteten styrker desuden sammenhæng og synergi på tværs af Plan Danmarks partnere i og uden for et forventet fremtidigt CISU-finansieret udviklingsprogram.