Tilbage

Lunyo Orphan Support Project, Entebbe, Uganda

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

15.03.2011

Projekt slut:

01.12.2013

Beviliget beløb:

582.394,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Lunyo Orphan Support Project (LOSP)

Overordnede mål :

Gennem udvikling af LOSP kapacitet at medvirke til, at genetablere børnene og de unges håb om, og give dem ressourcer til, at opnå tilfredsstillende tilværelse.

Umiddelbare mål :

A) Udvikle og styrke LOSP organisatoriske og tematiske kapacitet, og dens kapacitet indenfor fortalervirksomhed med henblik på at sikre børnene deres rettigheder, samt LOSP kapacitet til at samarbejde med andre organisationer. B) Styrkelse af børnenes og de unges personlige ressourcer og udvikle deres potentialer. C) Sikre børnenes og de unges rettigheder, gennem fortaleraktiviteter overfor deres omsorgsgivere, lokalsamfund og lokale myndigheder.

Målgrupper :

150-175 børn og unge, ligeligt fordelt kønsmæssigt, samt omsorgsgivere og lokalsamfund.

Resume:

Dette er anden fase af et projekt der støtter forældreløse og andre sårbare børn i et område i udkanten af Entebbe, Uganda. I denne fase er et af målene, fortsat at udvikle organisationen Lunyo Orphan Support Project (LOSP), en lokal CBO, på det organisatoriske plan gennem uddannelse af de frivillige og de to deltidsansatte. Gennem målrettede og socialfaglige aktiviteter, som drama, sport, sang og oplæring i forskellige livsfærdigheder, inddragelse i beslutninger og socialt samvær, udvikles børnene og de unges personligheder og evner, og de får styrke til bedre at klare livets udfordringer. I samarbejde med andre organisationer oplyses børnene og de unge om HIV/AIDS, og hvordan de undgår at blive smittede. LOSP arbejder også med at ændre negative holdninger til de forældreløse gennem oplysning og uddannelse af omsorgsgivere og lokalsamfund, ligesom man laver fortalervirksomhed i forhold til lokale myndigheder, for at opnå deres involvering i at sikre børnene deres rettigheder, som beskyttelse mod overgreb og diskriminering.