Tilbage

Frihandel og udvikling: et umage par

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.11.2021

Projekt slut:

31.10.2022

Beviliget beløb:

26.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Handelspolitik er helt afgørende for global udvikling. Alligevel kobles udvikling i Syd og handelsaftaler ml. Nord og Syd meget sjældent. Det vil vi i Global Aktion ændre. "Frihandel og udvikling: et umage par" vil skabe folkelig oplysning og debat om handelspolitikkens betydning for udvikling og sætte emnet på radaren hos organisationer, som arbejder med udvikling, men normalt glemmer handelsperspektivet. Det vil vi gøre ved at udgive en ambitiøs rapport om frihandels betydning for det Globale Syd; afholde en større lanceringskonference med globale stemmer samt flere oplysningsarrangementer; holde dialogmøder med civilsamfundet; udgive podcast om emnet; skrive indlæg i landsdækkende medier; og føre fængende kampagne. Til sammen vil vi med kvalificerede indspark skabe debat og oplysning om handel og udvikling og give emnet det fokus, det fortjener. Den manglende viden og diskussion er nemlig en central barierre for at skabe demokratisk engagement i udviklings- og handelspolitikken.