Tilbage

Elevråd og Unge Ledere: Sammen om Kvalitetsuddannelse

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

15.07.2017

Projekt slut:

15.03.2019

Beviliget beløb:

830.699,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Andees Pachatusan

Overordnede mål :

Den oprindelige befolknings unge er aktive medborgere, der kender deres rettigheder, stiller krav og bidrager aktivt i beslutningsprocesser i det nære miljø.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1. Den 30.01.2018 har elevrådene på projektskolerne styrket deres bevidsthed og kompetencer inden for rettigheder, medborgerskab og lederskab, samt ligeværd mellem kønnene. Projektmål 2. Den 30.01.2018 anvender kontaktlærerne og klasselærerne på projektskolerne deres nye styrkede kompetencer inden for medborgerskab, elevrådsarbejde, lederskab, ligestilling og rettigheder i deres vejledning af eleverne. Projektmål 3. Den 30.01.2018 har Pachatusan indsamlet erfaringer, udfordringer og anbefalinger fra elevrådene og kontaktlærerne, som de i fællesskab kan bruge til fremtidig fortalervirksomhed.

Målgrupper :

• Unge oprindelige folk, der er mellem 11 og 16 år gamle (1008 personer) og lærere (144) • Af den primære målgruppe på 1152 er 662 mænd og 490 kvinder. • Af den sekundære målgruppe på 8350 er 4259 mænd og 4091 kvinder. Eleverne kommer fra rurale områder med fattigdom og/eller ekstrem fattigdom. Eleverne er overvejende af quechua-oprindelse og kommer fra hjem, hvor langt størstedelen af forældrene er oprindelige folk. Forældrene er organiseret i bondefællesskaber og/eller forældregrupper, og vil blive inddraget i projektet.

Resume:

Uddannelsesmyndighederne i Peru har gennem egen lovgivning forpligtet sig til, at alle skoler skal vælge et elevråd, og eleverne skal undervises i medborgerskab, demokrati, og rettigheder. I praksis implementeres lovgivningen ikke på skolerne i departementet i Cusco. Dette projekt vil således i samarbejde med AXIS’ partner Pachatusan rette sig mod unge af oprindelige folk og udfolde sig i provinserne Anta og Quispicanchi i departementet Cusco. Denne første fase betragtes som et pilotprojekt og vil styrke og sikre a) etablering af velfungerende elevråd, b) undervisning af unge i deres rettigheder, ligestilling mellem kønnene og udøvelse af medborgerskab, c) kapacitetsopbygning af lærerne for at kunne varetage ovenstående undervisning, og d) indsamling af erfaringer og udfordringer for brug ved fremtidig fortalervirksomhed.