Tilbage

ISAC - 3F Promoting Filipino seafarers and their families' social and labour rights, health and welfare

Organisation:

3F - Fagligt Fælles Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2009

Projekt slut:

30.06.2011

Beviliget beløb:

882.630,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • International Seafarers' Action Center (ISAC)

Overordnede mål :

At filippinske søfolk og deres familier har opnået større enhed, en social og juridisk beskyttelse og kender deres sociale, juridiske og arbejdsmiljørettigheder.

Umiddelbare mål :

At ISAC har opnået en styrket kapacitet til opsøgende arbejde, til at nå og oplyse en bredere befolkningsgruppe og til at sikre social retfærdighed for søfolk og deres familier er blevet styrket

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er 400 filippinske søfolk og ægtefæller, familiemedlemmer, heraf anslås de 200 at være kvinder og 200 mænd Den indirekte målgruppe er ca. 500.000 fattige og marginaliserede filippinske søfolk og familiemedlemmer, heraf anslås 200.000 at være kvinder

Resume:

Formålet med indsatsen er at styrke organiseringen af filippinske søfolk og deres familier omkring forsvaret af deres rettigheder, sundhed og sociale velfærd, med særlig henblik på styrkelse af organisationen ISACs kapacitet indenfor fire områder: 1)Yderligere at styrke kapaciteten til at opnå social retfærdighed på vegne af syge og tilskadekomne søfolk og deres familier (medicinsk kapacitet og internationale netværk) 2)Styrket kapacitet indenfor fortalervirksomhed, herunder en effektiv mediestrategi 3)En styrket kønsbevidsthed og kapacitet til at mindske discrimination, overgreb og vold mod kvinder indenfor søfart 1)Kapacitet til opsøgende arbejde i regionerne på baggund af uddannelse af undervisere 2)Kapacitet til at nå en bredere befolkningsgruppe via en effektiv mediestrategi