Tilbage

Post Election Campaign:Media & Governace, Bo & Bombali Districts, Sierra Leone

Organisation:

Venskabsforeningen Danmark - Sierra Leone

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2008

Projekt slut:

30.09.2010

Beviliget beløb:

399.441,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Hope-Sierra Leone, Freetown

Overordnede mål :

At hjælpe journalister og lokale ledere til en indsats for at bevare freden efter valgene i september 2007.

Umiddelbare mål :

1. At styrke lokale journalisters evner og kundskaber og ytringsfrihed. 2. At identificere befolkningens påtrængende behov og etablere et samarbejde med de valgte politikere om besvarelsen af disse behov. 3. At udvikle redelig og upartisk offentlig information og en forsonende holdning over for politiske modstandere.

Målgrupper :

1. 80 lokale ledere af kvinde- og ungdomsgrupper, tværreligiøse grupper samt af handicappede grupper. 2. 22 politikere, valgt fra Bo og Bombali distrikter. 3. 40 lokale journalister. ad 1 - 3: Som I alle Hope-Sierra Leones projekter lægges der vægt på en ligelig deltagelse af kvinder.

Resume:

For at bevare fred efter valget må nøglepersoner fortsat være engageret på en konstrutiv måde. - Der er tre målgrupper i distrikterne Bo (syd) og Bombali (nord): alle 22 valgte MP's, 40 lokale journalister og 80 distriktsledere, som repræsenterer kvinder, unge, handicappede og religiøse grupper. - Projektets formål er at hjælpe journalister og lokale ledere til at identificere behovene lokalt og gøre de valgte MP's opmærksomme på disse behov med respekt og ønske om samarbejde. - Der er påtrængende behov for elektricitet, rent vand, mad og sundhedssystemer, unge i arbejde og bedre veje. Samtidig er der et ønske om redelig og upartisk offentlig information og en forsonende holdning over for politiske modstandere. - Projektet bør resultere i, at der skabes et offentligt rum, som fremmer borgernes deltagelse i ledelse.