Tilbage

Udvikling af manual for implementering af kontekstualiseret SRHR-undervisning for unge oprindelige folk i regionerne Ayacucho og Loreto i Peru

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2018

Projekt slut:

31.12.2018

Beviliget beløb:

499.998,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Asociacion Kallpa

Overordnede mål :

Unge oprindelige folk i Andes- og Amazonasområder i Peru er bekendt med og kræver deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

Umiddelbare mål :

At elever på skoler i områder, hvor andelen af oprindelige folk er høj, modtager SRHR-undervisning, som er kontekstualiseret og tager udgangspunkt i de unges rettigheder.

Målgrupper :

'- 15 repræsentanter fra lokale, regionale og nationale undervisningsmyndigheder - 20 lærere fra Nauta og Socos - 1000 elever fra oprindelige befolkningsgrupper - 40 unge frivillige fortalere - 50 medlemmer fra civilsamfundsorganisationer, som arbejder med seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed.

Resume:

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for unge oprindelige folk i Peru er fortsat truet. AXIS og Kallpa opnåede i projektet 'Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru' (2015-2018) en række vigtige resultater for implementering af seksualundervisning i grundskoler i kommunerne Socos og Nauta i hhv. regionerne Ayacucho og Loreto. Til at sikre implementering i praksis, og udbredelse af de gode erfaringer til andre kommuner, er det nødvendigt med en ny indsats, som bygger videre på de opnåede resultater. Denne nye indsats vil fortsætte med 1) fortalerarbejde på lokalt, regionalt og nationalt niveau, 2) sikre kontinuerlig kapacitetsopbygning af lærere og undervisningskonsulenter samt 3) udvikle en manual for kommunale undervisningsmyndigheder i Ayacucho og Loreto, med konkrete redskaber til implementering af kontekstualiseret seksualundervisning for unge oprindelige folk i Andes- og Amazoneområderne i Peru.