Tilbage

Øget indkomst for de fattigste i landdistrikter i Vestbengalen gennem hjemmeindustri og kapacitetsopbygning af CBO'er i netværk

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.09.2005

Projekt slut:

22.06.2005

Beviliget beløb:

59.421,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Resume:

Det største problem for landsby samfundene i Vestbengalen er uden tvivl lav indtjening, hvilket er medvirken-de til nedbrydning af sociale og miljømæssige forhold. Da produktiviteten inden for den traditionelle land-brugssektor er lav, er der behov for udnyttelse af andre indtægtskilder. IGF’s og JGVK’s erfaring gennem 3 år med broderi, rispopkorn, skrædderi mm. i mindre målestok med eget bidrag har vist gode muligheder. Målet er gennem opbygget kapacitet bestående af organisering, bevidsthedsforøgelse, netværksdannelse, hånd-værksfærdigheder o.l., til brugere og lokale NGO’er, at øge ca. 300 brugeres indtægt med ca. 50% på et varigt grundlag indenfor væveri, broderi, strikning, skrædderi og produktion af rispopkorn. Indledningsvis består projektet af kapacitetsopbygning af organisationer gennem netværksstøtte, som så organiserer og støtter brugere. Erfarne folk skal træne brugere i de håndværksmæssige færdigheder og efterfølgende pro-duktion og salg af forbrugsvarer og finere håndværk på det lokale marked.