Tilbage

Jeg er klar til fremtiden! - Projekt til forbedring af udsatte børn og unges skoleudbytte og kapacitetsopbygning af partner

Organisation:

AC Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2008

Projekt slut:

31.12.2010

Beviliget beløb:

1.943.750,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Sociedad Católica San José (SCSJ)

Overordnede mål :

Udsatte børn og unge har forbedret deres muligheder for forøget skoleudbytte.

Umiddelbare mål :

I. Udsatte førskolebørns skoleparathed styrkes gennem bevidstgørelse og vejledning af forældrene i hjemmet i alderssvarende udvikling af deres børn. II: Udsatte børns muligheder for forøget skoleudbytte styrkes gennem en forbedret og tidssvarende lektiehjælp, der inkluderer undervisning i computer- og internetbrug i forbindelse med skolearbejde. III. SCSJ og andre institutioner er styrket i arbejdet for børns rettigheder til adgang til uddannelse.

Målgrupper :

'- Førskolebørn (< 6 år), i alt ca.950 drenge og piger. - Forældre og større søskende til førskolebørnene, i alt 750 familier. - Omkring 1.300 skolebørn. - Partneren SCSJ og dens omkring 50 ansatte. - Omkring 40 private og offentlige institutioner. - Lokalområdets voksne befolkning (ca. 26.000).

Resume:

Projektet søger at styrke børn og unges skolegang gennem forbedringer af deres muligheder for at være skoleparate ved start og styrke deres indlæringsevner ved forbedret lektiehjælp med computerundervisning og – adgang. Projektets strategi bygger på tre sammenhængende komponenter: a) udvikling og tilpasning af modeller; b) kapacitetsopbygning af partner som fortaler for børns rettigheder indenfor uddannelse; og c) fortalervirksomhed og spredning, for at sikre førskolebørn og skolebørn modtager relevant og aldersvarende støtte. Projektet vil arbejde med ca. 2.300 børn og unge, 750 familier, og ca. 40 institutioner i de marginale områder af La Paz, Bolivia. Samtidigt vil projektet styrke partneren med alle 50 ansatte. Der vil blive arbejdet med udvikling af metoder for førskolebørns aldersvarende udvikling, vejledning og bevidstgørelse af forældre, undervisning af skolebørn i computerbrug, kapacitetsopbygning af partneren, samt spredning og fortalervirksomhed.