Tilbage

Building Civil Society Partnership

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.11.2009

Projekt slut:

30.11.2009

Beviliget beløb:

496.621,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Eswatini
 • South Africa
 • Uganda
 • Zambia

Lokale partnere:

 • Coastal Links
 • Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)
 • Health Rights Action Group (HAG)
 • Human Rights Media Centre
 • Masifundise Development Trust / WFFP International Secretariat
 • Mawubuye
 • New Womens Movement
 • Swaziland Positive Living, SWAPOL
 • Swaziland United Democratic Front
 • Trust for Community Outreach and Education
 • Workers World Media Production
 • Zambia Land Alliance (ZLA)

Resume:

Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra Afrika Kontakt (herefter AK), 24 repræsentanter fra AK's sydpartnere, samt tre eksterne oplægsholdere. Formålene med aktiviteten er 1) at styrke samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere og 2) at styrke alle deltagernes kapacitet inden for områderne mobilisering; organisering; lobby; og fortalervirksomhed. Der vil blive nedsat en workshopkomite, bestående af repræsentanter fra AK og sydpartnerne, som har til opgave at sikre implementeringen. Vigtigheden af denne workshop skal ses i lyset af, at civilsamfundet i de lande sydpartnerne kommer fra, har mindre og mindre demokratisk indflydelse. I Swaziland er demokratiske partier forbudt, og selv i Sydafrika og Uganda ses en betydelig centralisering af statsmagten. Blandt de forventede konkrete resultater er; 1) et partnerskabspapir for AK og AK's sydpartnere, og 2) en styrket viden og kompetence hos deltagerne inden for områderne mobilisering, organisering, fortalervirksomhed og lobby.